HP 모바일웍 Zbook 17 G3 (M9L92AV) (i7-6820HQ)
OS
:  Windows 7 Pro 64-bit DW to Win10 Pro
CPU
:  Intel® Core™ i7-6820HQ (2.70 GHz, 8 MB)
DISPLAY
:  17.3 LED FHD (1920 x 1080)
VGA
:  NVIDIA Quadro M3000M 4GB GDDR5
RAM
:  16GB (1x16GB) 2133MHz DDR4
HDD
:  HP Z Turbo 256GB PCIe SSD + 1TB

3,550,000

HP 모바일웍 Zbook 17 G3 (M9L93AV) (E-1535M)
OS
:  Windows 7 Pro 64-bit DW to Win10 Pro
CPU
:  Intel® Xeon® E3-1535M v5 (2.90 GHz, 8 MB)
DISPLAY
:  17.3 LED FHD (1920 x 1080)
VGA
:  NVIDIA Quadro M3000M 4GB GDDR5
RAM
:  16GB (1x16GB) 2133MHz DDR4 ECC
HDD
:  HP Z Turbo 512GB PCIe SSD + 1TB

4,050,000

HP 모바일웍 Zbook 17 G6 (6CK24AV)-R5 (i9-9880H)
OS
:  Windows 10 Pro 64-bit
CPU
:  Intel Core i9-9880H (2.30GHz/8C)
DISPLAY
:  17.3 LED FHD (1920 x 1080)
VGA
:  NVIDIA Quadro RTX5000 16GB
RAM
:  32GB (1x32GB) 2666MHz DDR4
HDD
:  HP Z Turbo 512GB PCIe SSD + 1TB HDD

6,100,000

HP 모바일웍 Zbook 17 G6 (6CK24AV)-R4 (i9-9880H)
OS
:  Windows 10 Pro 64-bit
CPU
:  Intel Core i9-9880H (2.30GHz/8C)
DISPLAY
:  17.3 LED FHD (1920 x 1080)
VGA
:  NVIDIA Quadro RTX4000 8GB
RAM
:  16GB (1x16GB) 2666MHz DDR4
HDD
:  HP Z Turbo 512GB PCIe SSD + 1TB HDD

4,600,000

HP 모바일웍 Zbook 17 G6 (6CK24AV)-R3 (i9-9880H)
OS
:  Windows 10 Pro 64-bit
CPU
:  Intel Core i9-9880H (2.30GHz/8C)
DISPLAY
:  17.3 LED FHD (1920 x 1080)
VGA
:  NVIDIA Quadro RTX3000 6GB
RAM
:  16GB (1x16GB) 2666MHz DDR4
HDD
:  HP Z Turbo 512GB PCIe SSD + 1TB HDD

3,900,000

HP 모바일웍 Zbook 17 G6 (6CK24AV) (i9-9880H)
OS
:  Windows 10 Pro 64-bit
CPU
:  Intel Core i9-9880H (2.30GHz/8C)
DISPLAY
:  17.3 LED FHD (1920 x 1080)
VGA
:  NVIDIA Quadro T1000 4GB
RAM
:  16GB (1x16GB) 2666MHz DDR4
HDD
:  HP Z Turbo 512GB PCIe SSD + 1TB HDD

3,350,000

HP 모바일웍 Zbook 17 G6 (6CK23AV)-R5 (i7-9850H)
OS
:  Windows 10 Pro 64-bit
CPU
:  Intel Core i7-9850H(2.60GHz/6C)
DISPLAY
:  17.3 LED FHD (1920 x 1080)
VGA
:  NVIDIA Quadro RTX5000 16GB
RAM
:  16GB (1x16GB) 2666MHz DDR4
HDD
:  HP Z Turbo 512GB PCIe SSD + 1TB HDD

5,650,000

HP 모바일웍 Zbook 17 G6 (6CK23AV)-R4 (i7-9850H)
OS
:  Windows 10 Pro 64-bit
CPU
:  Intel Core i7-9850H(2.60GHz/6C)
DISPLAY
:  17.3 LED FHD (1920 x 1080)
VGA
:  NVIDIA Quadro RTX4000 8GB
RAM
:  16GB (1x16GB) 2666MHz DDR4
HDD
:  HP Z Turbo 512GB PCIe SSD + 1TB HDD

4,300,000

HP 모바일웍 Zbook 17 G6 (6CK23AV) (i7-9850H)
OS
:  Windows 10 Pro 64-bit
CPU
:  Intel Core i7-9850H(2.60GHz/6C)
DISPLAY
:  17.3 LED FHD (1920 x 1080)
VGA
:  NVIDIA Quadro RTX3000 6GB
RAM
:  16GB (1x16GB) 2666MHz DDR4
HDD
:  HP Z Turbo 512GB PCIe SSD + 1TB HDD

3,550,000

HP 모바일웍 Zbook 17 G6 (6CK22AV) (i7-9750H)
OS
:  Windows 10 Pro 64-bit
CPU
:  Intel Core i7-9850H(2.60GHz/6C)
DISPLAY
:  17.3 LED FHD (1920 x 1080)
VGA
:  NVIDIA Quadro T1000 4GB
RAM
:  16GB (1x16GB) 2666MHz DDR4
HDD
:  HP Z Turbo 512GB PCIe SSD + 1TB HDD

2,800,000

HP 모바일웍 Zbook 17 G4 (Y3J82AV) (E-1535M)
OS
:  Windows 10 Pro 64-bit
CPU
:  Intel Xeon E3-1535M v6 (3.10GHz/4C)
DISPLAY
:  17.3 LED FHD (1920 x 1080)
VGA
:  NVIDIA Quadro P3000
RAM
:  16GB (1x16GB) 2666MHz DDR4
HDD
:  1TB HDD

3,850,000

  • 서울특별시 영등포구 63로 32 라이프콤비빌딩 222호 아이티스정보통신(주)
    대표 : 박래경 | 사업자등록번호 : 106-81-94881 | 통신판매업 신고번호 : 제2004-01869호
    전화 : 02-785-1511   |   팩스 : 02-785-7511   |   이메일 : gstarcad@itket.com
    COPYRIGHT ⓒCADKOREA.CO.KR ALL RIGHTS RESERVED.