HP Z240 E3-1225v5 기본형
OS
:  Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64-bit OS
CPU
:  Intel Xeon E3-1225v5 4C (3.3GHz/8MB)
VGA
:  Intel HD Graphics P530
RAM
:  8GB DDR4-2133 ECC (1x8GB) RAM
HDD
:  1TB 7200RPM SATA
 •   
 • 2,475,000원
HP Z240 E3-1245v5 기본형
OS
:  Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64-bit OS
CPU
:  Intel Xeon E3-1245v5 4C (3.5GHz/8MB)
VGA
:   Intel HD Graphics P530 (Xeon CPUs)
RAM
:  8GB DDR4-2133 ECC (1x8GB) RAM
HDD
:  1TB 7200RPM SATA
 •   
 • 2,695,000원
HP Z240 E3-1280v5 기본형
OS
:  Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64-bit OS
CPU
:  Intel Xeon E3-1280v5 4C (3.7GHz/8MB)
VGA
:  NVIDIA NVS 315 1GB DMS59 1st DMS59-2xDVI cable Graphics
RAM
:  8GB DDR4-2133 ECC (1x8GB) RAM
HDD
:  1TB 7200RPM SATA
 •   
 • 3,740,000원
HP Z240 E3-1225v5 고급형
OS
:  Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64-bit OS
CPU
:  Intel Xeon E3-1225v5 4C (3.3GHz/8MB)
VGA
:  NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)
RAM
:  16GB DDR4-2133 ECC (2x8GB) RAM
HDD
:  1TB 7200RPM SATA
 •   
 • 2,880,000원
HP Z240 E3-1245v5 고급형
OS
:  Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64-bit OS
CPU
:  Intel Xeon E3-1245v5 4C (3.5GHz/8MB)
VGA
:  NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)
RAM
:  16GB DDR4-2133 ECC (2x8GB) RAM
HDD
:  1TB 7200RPM SATA
 •   
 • 3,070,000원
HP Z240 E3-1280v5 고급형
OS
:  Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64-bit OS
CPU
:  Intel Xeon E3-1280v5 4C (3.7GHz/8MB)
VGA
:  NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)
RAM
:  16GB DDR4-2133 ECC (2x8GB) RAM
HDD
:  1TB 7200RPM SATA
 •   
 • 4,150,000원
HP Z240 E3-1225v5 최고급형
OS
:  Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64-bit OS
CPU
:  Intel Xeon E3-1225v5 4C (3.3GHz/8MB)
VGA
:  NVIDIA Quadro K2200 4GB DL-DVI(I)
RAM
:  32GB DDR4-2133 ECC (4x8GB) RAM
HDD
:  1TB 7200RPM SATA
 •   
 • 3,940,000원
HP Z240 E3-1245v5 최고급형
OS
:  Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64-bit OS
CPU
:  Intel Xeon E3-1245v5 4C (3.5GHz/8MB)
VGA
:  NVIDIA Quadro K2200 4GB DL-DVI(I)
RAM
:  32GB DDR4-2133 ECC (4x8GB) RAM
HDD
:  1TB 7200RPM SATA
 •   
 • 4,120,000원
HP Z240 E3-1280v5 최고급형
OS
:  Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64-bit OS
CPU
:  Intel Xeon E3-1280v5 4C (3.7GHz/8MB)
VGA
:  NVIDIA Quadro K2200 4GB DL-DVI(I)
RAM
:  32GB DDR4-2133 ECC (4x8GB) RAM
HDD
:  1TB 7200RPM SATA
 •   
 • 5,210,000원
HP Z640 E5-2609v3 기본형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2609v3 HC (1.90GHz/15MB/1600MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K420 2GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
RAM
:  4GB DDR3-1866 (1x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z640 E5-2620v3 기본형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2620v3 HC (2.40GHz/15MB/1866MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K420 2GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
RAM
:  4GB DDR3-1866 (1x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z640 E5-2630v3 기본형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2630v3 OC (2.40GHz/20MB/1866MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K420 2GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
RAM
:  4GB DDR3-1866 (1x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z640 E5-2640v3 기본형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2640v3 OC (2.60GHz/20MB/1866MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K420 2GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
RAM
:  4GB DDR3-1866 (1x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z640 E5-2637v3 고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2637v3 QC (3.50GHz/15MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K2200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  8GB DDR3-1866 (2x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z640 E5-2643v3 고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2643v3 HC (2.40GHz/20MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K2200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  8GB DDR3-1866 (2x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z640 E5-2650v3 고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2650v3 10C (2.30GHz/25MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K2200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  8GB DDR3-1866 (2x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z640 E5-2660v3 고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2660v3 10C (2.60GHz/25MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K2200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  8GB DDR3-1866 (2x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z640 E5-2667v3 최고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2667v3 OC (3.20GHz/20MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K4200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  16GB DDR3-1866 (4x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z640 E5-2670v3 최고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2670v3 12C (2.30GHz/30MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K4200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  16GB DDR3-1866 (4x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z640 E5-2680v3 최고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2680v3 12C (2.50GHz/30MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K4200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  16GB DDR3-1866 (4x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z640 E5-2683v3 최고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2683v3 14C (2.00GHz/35MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K4200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  16GB DDR3-1866 (4x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z640 E5-2690v3 해석용
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2690v3 12C (2.60GHz/30MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K5200 8GB DL-DVI(I)+DL-DVI(D)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  32GB DDR4-2133 (4x8GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  256GB SATA 1st Solid State Drive/2TB 7200 RPM SATA 2nd Hard Drive
 •   
HP Z640 E5-2695v3 해석용
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2695v3 14C (2.30GHz/35MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K5200 8GB DL-DVI(I)+DL-DVI(D)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  32GB DDR4-2133 (4x8GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  256GB SATA 1st Solid State Drive/2TB 7200 RPM SATA 2nd Hard Drive
 •   
HP Z640 E5-2697v3 해석용
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2697v3 14C (2.60GHz/35MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K5200 8GB DL-DVI(I)+DL-DVI(D)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  32GB DDR4-2133 (4x8GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  256GB SATA 1st Solid State Drive/2TB 7200 RPM SATA 2nd Hard Drive
 •   
HP Z640 E5-2699v3 해석용
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2699v3 18C (2.30GHz/45MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K5200 8GB DL-DVI(I)+DL-DVI(D)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  32GB DDR4-2133 (4x8GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  256GB SATA 1st Solid State Drive/2TB 7200 RPM SATA 2nd Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2609v3 기본형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2609v3 HC (1.90GHz/15MB/1600MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
RAM
:  4GB DDR4-2133 (1x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2620v3 기본형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2620v3 HC (2.40GHz/15MB/1866MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
RAM
:  4GB DDR4-2133 (1x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2630v3 기본형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2630v3 OC (2.40GHz/20MB/1866MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
RAM
:  4GB DDR4-2133 (1x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2640v3 기본형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2640v3 OC (2.60GHz/20MB/1866MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
RAM
:  4GB DDR4-2133 (1x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2637v3 고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2637v3 HC (3.50GHz/15MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K2200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  8GB DDR4-2133 (2x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2650v3 고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2650v3 10C (2.30GHz/25MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K2200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  8GB DDR4-2133 (2x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2660v3 고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2660v3 10C (2.60GHz/25MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K2200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  8GB DDR4-2133 (2x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2643v3 고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2643v3 HC (3.40GHz/20MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K2200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  8GB DDR4-2133 (2x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2670v3 최고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2670v3 12C (2.30GHz/30MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K4200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  16GB DDR4-2133 (4x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2680v3 최고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2680v3 12C (2.50GHz/30MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K4200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  16GB DDR4-2133 (4x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2667v3 최고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2667v3 OC (3.20GHz/20MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K4200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  16GB DDR4-2133 (4x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2690v3 최고급형
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2690v3 12C (2.60GHz/30MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K4200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  16GB DDR4-2133 (4x4GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2695v3 해석용
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2695v3 14C (2.30GHz/35MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K5200 8GB DL-DVI(I)+DL-DVI(D)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  32GB DDR4-2133 (4x8GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  256GB SATA 1st Solid State Drive/2TB 7200 RPM SATA 2nd Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2697v3 해석용
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2697v3 14C (2.60GHz/35MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K5200 8GB DL-DVI(I)+DL-DVI(D)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  32GB DDR4-2133 (4x8GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  256GB SATA 1st Solid State Drive/2TB 7200 RPM SATA 2nd Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2687Wv3 해석용
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2687Wv3 10C (3.10GHz/25MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K5200 8GB DL-DVI(I)+DL-DVI(D)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  32GB DDR4-2133 (4x8GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  256GB SATA 1st Solid State Drive/2TB 7200 RPM SATA 2nd Hard Drive
 •   
HP Z840 E5-2699v3 해석용
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2699v3 18C (2.30GHz/45MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K5200 8GB DL-DVI(I)+DL-DVI(D)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  32GB DDR4-2133 (4x8GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  256GB SATA 1st Solid State Drive/2TB 7200 RPM SATA 2nd Hard Drive
 •   
HP Z240 L8T14AV i5-6500 SFF
OS
:  Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 Pro 64-bit OS
CPU
:  Intel Core i5-6500 3.2GHz
VGA
:  Intel HD Graphics P530
RAM
:  8GB DDR4-2133 nECC
HDD
:  1TB 7200 RPM SATA
 •   
 • 1,540,000원
HP Z240 L8T14AV E3-1225v5 256GB SSD SFF
OS
:  Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 Pro 64-bit OS
CPU
:  Intel Core E3-1225v5 3.3GHz
VGA
:  Intel HD Graphics P530
RAM
:  8GB DDR4-2133 nECC
HDD
:  256GB SSD
 •   
 • 2,178,000원
HP Z240 L8T14AV E3-1225v5 1TB SFF
OS
:  Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 Pro 64-bit OS
CPU
:  Intel Core E3-1225v5 3.3GHz
VGA
:  Intel HD Graphics P530
RAM
:  8GB DDR4-2133 nECC
HDD
:  1 TB
 •   
 • 1,980,000원
HP Z2_Mini 1FU34PA 기본형
OS
:  Win10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel I Core i7- 6700 3.4GHz CPU
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  16GB DDR4-2400 nECC UNB
HDD
:  HDD 1TB 7200RPM SATA 2.5
 •   
HP Z2_Mini 1FU34PA 기본형 (M.2 256GB)
OS
:  Win10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel I Core i7- 6700 3.4GHz CPU
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  8GB DDR4-2400 (1x8GB) nECC UNB
HDD
:  M.2 256GB + HDD 1TB 7200RPM SATA 2.5
 •   
HP Z2_Mini 1FU34PA 기본형 (M.2 512GB)
OS
:  Win10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel I Core i7- 6700 3.4GHz CPU
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  8GB DDR4-2400 (1x8GB) nECC UNB
HDD
:  M.2 512GB + HDD 1TB 7200RPM SATA 2.5
 •   
HP Z2_Mini 1FU34PA 기본형 (M.2 1TB)
OS
:  Win10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel I Core i7- 6700 3.4GHz CPU
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  8GB DDR4-2400 (1x8GB) nECC UNB
HDD
:  M.2 1TB + HDD 1TB 7200RPM SATA 2.5
 •   
HP Z2_Mini 1FU34PA 고급형
OS
:  Win10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel I Core i7- 6700 3.4GHz CPU
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  32GB DDR4-2400 nECC UNB
HDD
:  HDD 1TB 7200RPM SATA 2.5
 •   
HP Z2_Mini 1FU34PA 고급형 (M.2 256GB)
OS
:  Win10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel I Core i7- 6700 3.4GHz CPU
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  16GB DDR4-2400 nECC UNB
HDD
:  M.2 256GB + HDD 1TB 7200RPM SATA 2.5
 •   
HP Z2_Mini 1FU34PA 고급형 (M.2 512GB)
OS
:  Win10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel I Core i7- 6700 3.4GHz CPU
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  16GB DDR4-2400 nECC UNB
HDD
:  M.2 512GB + HDD 1TB 7200RPM SATA 2.5
 •   
HP Z2_Mini 1FU34PA 고급형 (M.2 1TB)
OS
:  Win10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel I Core i7- 6700 3.4GHz CPU
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  16GB DDR4-2400 nECC UNB
HDD
:  M.2 1TB + HDD 1TB 7200RPM SATA 2.5
 •   
HP Z2_Mini 1FU34PA 최고급형 (M.2 256GB)
OS
:  Win10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel I Core i7- 6700 3.4GHz CPU
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  32GB DDR4-2400 nECC UNB
HDD
:  M.2 256GB + HDD 1TB 7200RPM SATA 2.5
 •   
HP Z2_Mini 1FU34PA 최고급형 (M.2 512GB)
OS
:  Win10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel I Core i7- 6700 3.4GHz CPU
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  32GB DDR4-2400 nECC UNB
HDD
:  M.2 512GB + HDD 1TB 7200RPM SATA 2.5
 •   
HP Z2_Mini 1FU34PA 최고급형 (M.2 1TB)
OS
:  Win10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel I Core i7- 6700 3.4GHz CPU
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  32GB DDR4-2400 nECC UNB
HDD
:  M.2 1TB + HDD 1TB 7200RPM SATA 2.5
 •   
HP Z2 Mini G3 (X8U88AV) i5-6500
OS
:  Win10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel I Core i5- 6500 3.2GHz CPU
VGA
:  Intel HD P530
RAM
:  8GB DDR4 non-ECC
HDD
:  HP ZTurbo Drive 256GB PCle
 •   
HP Z2 Mini G3 (X8U88AV) i7-6700
OS
:  Win10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Core i7- 6700 3.4GHz CPU
VGA
:  Intel HD P530
RAM
:  8GB DDR4 non-ECC
HDD
:  HP ZTurbo Drive 256GB PCle
 •   
HP Z240 SFF (E3-1225v5) 기본형
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz/4Cores)
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  8GB DDR4-2133 nECC RAM
HDD
:  1TB SATA State Drive
 •   
 • 2,070,000원
HP Z240 SFF (E3-1225v5) BASE
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz/4Cores)
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  8GB DDR4-2133 nECC RAM
HDD
:  1TB SATA State Drive
 •   
 • 1,900,000원
HP Z240 SFF (E3-1225v5) 고급형
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz/4Cores)
VGA
:  NVIDIA QUADRO NVS 315 1GB Graphics
RAM
:  8GB DDR4-2133 nECC RAM
HDD
:  1TB SATA 2.5
 •   
 • 2,330,000원
HP Z240 SFF (E3-1225v5) 최고급형
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz/4Cores)
VGA
:  NVIDIA QUADRO K420 2 GB Graphics
RAM
:  16GB DDR4-2133 nECC RAM
HDD
:  1TB SATA 2.5
 •   
 • 2,470,000원
HP Z240 SFF (E3-1225v5) 해석용
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz/4Cores)
VGA
:  NVIDIA QUADRO K620 2GB Graphics
RAM
:  32GB DDR4-2133 nECC RAM
HDD
:  2TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5
 •   
 • 2,960,000원
HP Z240SFF (i5-6500) 기본형
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel Core i5-6500 3.2GHz
VGA
:  Intel HD Graphics 315 1GB
RAM
:  8GB DDR4-2133 nECC RAM
HDD
:  1TB SATA State Drive
 •   
 • 2,020,000원
HP Z240SFF (i5-6500) BASE
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel Core i5-6500 3.2GHz
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  8GB DDR4-2133 nECC RAM
HDD
:  1TB SATA State Drive
 •   
 • 1,694,000원
HP Z240 SFF (i5-6500) 고급형
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel Core i5-6500 3.2GHz
VGA
:  NVIDIA QUADRO K420 2GB Graphics
RAM
:  8GB DDR4-2133 nECC RAM
HDD
:  1TB SATA 2.5
 •   
 • 2,150,000원
HP Z240SFF (i5-6500) 최고급형
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel Core i5-6500 3.2GHz
VGA
:  NVIDIA QUADRO K420 2 GB Graphics
RAM
:  16GB DDR4-2133 nECC RAM
HDD
:  1TB SATA 2.5
 •   
 • 2,260,000원
HP Z240 SFF (i5-6500) 해석용
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel Core i5-6500 3.2GHz
VGA
:  NVIDIA QUADRO K620 2GB Graphics
RAM
:  32GB DDR4-2133 nECC RAM
HDD
:  2TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5
 •   
 • 2,750,000원
HP Z240SFF (i7-7700) BASE
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel Core i7-7700 3.6GHz
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  8GB DDR4-2133 nECC RAM
HDD
:  1TB SATA State Drive
 •   
 • 1,820,000원
HP Z240SFF (i7-7700) 기본형
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel Core i7-7700 3.6GHz
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  8GB DDR4-2400 nECC RAM
HDD
:  1TB SATA 2.5
 •   
 • 1,980,000원
HP Z240SFF (i7-7700) 고급형
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel Core i7-7700 3.6GHz
VGA
:  NVIDIA QUADRO K420 2GB Graphics
RAM
:  8GB DDR4-2133 nECC RAM
HDD
:  1TB SATA 2.5
 •   
 • 2,250,000원
HP Z240SFF (i7-7700) 최고급형
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel Core i7-7700 3.6GHz
VGA
:  NVIDIA QUADRO K420 2 GB Graphics
RAM
:  16GB DDR4-2133 nECC RAM
HDD
:  1TB SATA 2.5
 •   
 • 2,380,000원
HP Z2_Mini 1FU34PA
OS
:  Win10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel I Core i7- 6700 3.4GHz CPU
VGA
:  Intel HD Graphics 530
RAM
:  8GB DDR4-2400 (1x8GB) nECC UNB
HDD
:  HDD 1TB 7200RPM SATA 2.5
 •   
HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb8)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  8GB (1x8GB) DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD + 1TB
 •   
HP Z240SFF (i7-7700) 해석용
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel Core i7-7700 3.6GHz
VGA
:  NVIDIA QUADRO K620 2GB Graphics
RAM
:  32GB DDR4-2133 nECC RAM
HDD
:  2TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5
 •   
 • 2,880,000원
HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb8-A)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  8GB (1x8GB) DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD + 2TB
 •   
HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb8-B)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  8GB (1x8GB) DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  M.2 NVME 512GB SSD + 1TB
 •   
HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb8-C)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  8GB (1x8GB) DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  M.2 NVME 512GB SSD + 2TB
 •   
HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb16)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  16GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD + 1TB
 •   
HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb16-A)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  16GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD + 2TB
 •   
HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb16-B)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  16GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  M.2 NVME 512GB SSD + 1TB
 •   
HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb16-C)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  16GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  M.2 NVME 512GB SSD + 2TB
 •   
HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb32)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  32GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD + 1TB
 •   
HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb32-A)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  32GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD + 2TB
 •   
HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb32-B)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  32GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  M.2 512GB SSD + 1TB
 •   
HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb32-C)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  32GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  M.2 512GB SSD + 2TB
 •   
HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb MAX)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  32GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  M.2 1TB SSD + 2TB
 •   
HP Z4 G4 Workstation(BASE) Xeon W-2104
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Xeon® W-2104 3.2 2400 4C CPU
VGA
:  NO Graphics
RAM
:  8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory
HDD
:  1TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5
 •   
 • 2,380,000원
HP Z4 G4 Workstation(기본형) Xeon W-2104
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Xeon® W-2104 3.2 2400 4C CPU
VGA
:  NVIDIA® Quadro® P400 2GB Graphics
RAM
:  8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory
HDD
:  1TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5
 •   
 • 2,550,000원
HP Z4 G4 Workstation(고급형) Xeon W-2104
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Xeon® W-2104 3.2 2400 4C CPU
VGA
:  NVIDIA® Quadro® P620 2GB Graphics
RAM
:  8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory
HDD
:  SSD 256G + 1TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5
 •   
 • 2,800,000원
HP Z4 G4 Workstation(해석용) Xeon W-2123
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Xeon® W-2123 3.6 2666 4C CPU
VGA
:  NO Graphics
RAM
:  8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory
HDD
:  1TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5
 •   
 • 2,600,000원
HP Z4 G4 Workstation(최고급형) Xeon W-2104
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Xeon® W-2104 3.2 2400 4C CPU
VGA
:  NVIDIA® Quadro® P2000 5GB Graphics
RAM
:  16GB (2x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory
HDD
:  SSD 256G + 1TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5
 •   
 • 3,580,000원
HP Z4 G4 Workstation(해석용) Xeon W-2104
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Xeon® W-2104 3.2 2400 4C CPU
VGA
:  NVIDIA® Quadro® P4000 8GB Graphics
RAM
:  32GB (2x16GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory
HDD
:  SSD 256G + 2TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5
 •   
 • 5,180,000원
HP Z4 G4 Workstation(기본형) Xeon W-2123
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Xeon® W-2123 3.6 2666 4C CPU
VGA
:  NVIDIA® Quadro® P400 2GB Graphics
RAM
:  8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory
HDD
:  1TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5
 •   
HP Z4 G4 Workstation(최고급형) Xeon W-2123
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Xeon® W-2123 3.6 2666 4C CPU
VGA
:  NVIDIA® Quadro® P2000 5GB Graphics
RAM
:  16GB (2x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory
HDD
:  SSD 256G + 1TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5
 •   
HP Z4 G4 Workstation(해석용) Xeon W-2123
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Xeon® W-2123 3.6 2666 4C CPU
VGA
:  NVIDIA® Quadro® P4000 8GB Graphics
RAM
:  32GB (2x16GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory
HDD
:  SSD 256G + 2TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5
 •   
 • 5,400,000원
HP Z2 Mini G4 (E-2144G)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Xeon® E-2144G 3.6 8M 4C CPU
VGA
:  NVIDIA® Quadro® P600 4GB Graphics
RAM
:  32GB DDR4 2666 nECC
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD
 •   
 • 2,200,000원
HP Z2 Mini G4 (i5-8500)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  8GB (1x8GB) DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD
 •   
 • 1,430,000원