HP Z640 E5-2697v3 해석용
OS
:  Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
CPU
:  Intel Xeon E5-2697v3 14C (2.60GHz/35MB/2133MHz)
VGA
:  NVIDIA Quadro K5200 8GB DL-DVI(I)+DL-DVI(D)+2xDP 1st No cable included Graphics
RAM
:  32GB DDR4-2133 (4x8GB) 1CPU Reg RAM
HDD
:  256GB SATA 1st Solid State Drive/2TB 7200 RPM SATA 2nd Hard Drive
견적요청
* 구분
* 이름
* 연락처
* 이메일
* 비밀번호
내용
배송지역